Goed nieuws: subsidieaanvragen gehonoreerd! - schippersenvangucht.com

Nieuws

Goed nieuws: subsidieaanvragen gehonoreerd!

We zijn ontzettend trots en blij want het Fonds Podiumkunsten heeft vandaag de aanvraag van Schippers&VanGucht in het kader van de Meerjarige subsidieregeling 2021-2024 positief beoordeeld én gehonoreerd! Onze plannen worden als ‘erg prikkelend’ omschreven en positief beoordeeld. Een greep uit de toekenning:

“De commissie vindt dat Schippers&VanGucht een spannende mix van stijlen gebruikt in de producties. Dit resulteert in een aantrekkelijk geheel waarin het beeldend aspect een prominente plek inneemt. Het gezelschap heeft een eigen, innovatieve theatervorm gecreëerd binnen het veld, met een eigen beeldtaal. Het gezelschap voegt volgens de commissie iets wezenlijks toe aan het landschap van het jeugdtheater door de keuze voor bijzondere locaties.”

Scherpe keuzes
Wij leven mee met onze zeer gewaardeerde collega’s die – ondanks een positief advies- buiten de boot vallen. Het budget van het Fonds Podiumkunsten voor de komende periode is met 15,8 miljoen euro gekrompen, deels door het overhevelen van muziekensembles en jeugdgezelschappen naar de culturele basisinfrastructuur (BIS), en deels door een beslissing van de minister van OCW. Dit leidt tot scherpe keuzes: 43 instellingen verliezen hun subsidie en van de 202 aanvragers wordt slechts 39 procent gehonoreerd. Het Fonds Podiumkunsten heeft op 3 augustus jl. alle adviezen gepubliceerd op hun website.

Provincie Noord Brabant en Gemeente Breda
In juni ontving Schippers&VanGucht al het mooie bericht dat onze subsidieaanvraag door Provincie Noord Brabant en Gemeente Breda positief is beoordeeld. “Schippers&vanGucht is on-Nederlands, luchtig en eigenzinnig“, aldus de commissie.

Ook bij deze subsidieronde vielen een groot aandeel collega’s onder de zaaglijn. Het Brabantse cultuur-landschap, dat toch al bedreigd wordt door de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe provinciebestuur, verliest hierdoor nu reeds veel van haar dynamiek. Dat overschaduwt onze blijdschap. Door de manier waarop wij de afgelopen jaren onze plek hebben weten te vinden in de Brabantse culturele infrastructuur, weten we heel zeker dat het geheel altijd meer is dan de som der delen; en dat alle delen afzonderlijk onmisbare bouwstenen zijn.

Deel dit bericht op:

Ander nieuws

jun 2024

Schippers en Van Gucht: Nee tegen de btw-verhoging!

Het nieuwe kabinet wil in 2026 de btw verhogen van 9% naar 21% voor cultuur, media, boeken, horeca en ... Lees meer...

apr 2024

Schippers&VanGucht neemt deel aan CLUB THEATER in Theater De Nieuwe Vorst

Bij Schippers&VanGucht zijn we trots om deel uit te maken van een baanbrekend initiatief dat de manier waarop kinderen ... Lees meer...

apr 2024

Een nieuw hoofdstuk: Schippers&VanGucht is erkend als culturele basisvoorziening

Schippers&VanGucht is verheugd om aan te kondigen dat de gemeente Breda ons heeft erkend als een van de culturele ... Lees meer...