Bestuur en anbi-status

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door Dhr. Mr. F.P.J. Schoonen (voorzitter), Mevr. G.A.M. Grootswagers (penningmeester) en Mevr. B.E.M. Maatman (secretaris) .

Stichting Schippers&VanGucht onderschrijft de Governance Code Cultuur en toetst haar organisatie en bestuur aan de negen principes uit deze Code. Het functioneren van bestuur en directie, alsook de onderlinge relatie en desbetreffende verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een bestuurs- en een directiereglement. Het bestuur stelt de beloning van directie en bureau vast. Deze ligt onder de norm van de WNT.

Download HIER het jaarverslag over 2020.

Financiering: Stichting Schippers&vanGucht wordt in de periode 2017-2020 ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Breda. We zijn ontzettend trots en blij dat ook onze aanvragen voor 2021-2024 zijn gehonoreerd. Download HIER het beleidsplan voor de komende vier jaar (subsidieaanvraag).

 

De Stichting Schippers&VanGucht heeft per 01-01-2017 een Anbi status. Download HIER het verplichte jaarlijkse publicatieformulier.De gegevens hiervoor worden tevens gepubliceerd op www.federatiecultuur.nl