Governance en anbi-status - schippersenvangucht.com

Governance en anbi-status

De Raad van Toezicht wordt gevormd door Dhr. Mr. F.P.J. Schoonen, Mevr. G.A.M. Grootswagers, Mevr. Mr. M.I. Blagrove en Dhr. S. Hos.

Directie en bestuur bestaat uit Dorine Cremers, Jellie Schippers en Myriam Van Gucht.

Stichting Schippers&VanGucht onderschrijft de Governance Code Cultuur en toetst haar organisatie en bestuur aan de negen principes uit deze Code. Het functioneren van raad van toezicht en bestuur, alsook de onderlinge relatie en desbetreffende verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een raad van toezicht- en een bestuursreglement. De raad van toezicht verricht haar taken onbezoldigd, de directie en medewerkers worden gehonoreerd volgens de CAO Toneel en Dans.

Download jaarverslag 2023

Financiering: Stichting Schippers&VanGucht wordt in de periode 2021-2024 ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Breda. Download HIER het beleidsplan voor de komende vier jaar (subsidieaanvraag).

De Stichting Schippers&VanGucht heeft per 01-01-2017 een Anbi status. Download HIER het verplichte jaarlijkse publicatieformulier. De gegevens hiervoor worden tevens gepubliceerd op www.federatiecultuur.nl