Provinciebestuur Noord-Brabant: verspeel mijn toekomst niet! #IKWILWELCULTUUR - schippersenvangucht.com

Nieuws

Provinciebestuur Noord-Brabant: verspeel mijn toekomst niet! #IKWILWELCULTUUR

Afgelopen donderdag heeft het nieuwe provinciale bestuur, bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant, het bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ gepresenteerd. Dat ‘samen’ en ‘ons’ slaat voor de culturele sector volledig de plank mis. Tot onze grote schrik constateerden wij dat het nieuwe provinciale bestuur het zonder gedeputeerde cultuur denkt te kunnen stellen en zijn ze van plan om cultuur als provinciale kerntaak af te bouwen, dan wel in elk geval fors te verkleinen. Tijd voor actie! #IKWILWELCULTUUR

Donkere wolken boven cultureel Brabant 

Wegvallen van provinciale gelden betekent een serieuze bedreiging voor makers, artiesten, festivals, theaters (en al hun bezoekers!), musea en cultuureducatie en -participatie. Als we het goed lezen – het is een ingewikkeld verhaal met verhullend taalgebruik, zeker bij de cijfermatige vertaling – wordt er per volgend jaar al bezuinigd, per 2023 nog meer en worden de door de provincie gesubsidieerde instellingen nu al gewaarschuwd “zich voor te bereiden op een geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties, richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023.”

Gemeenten kunnen het gat dat dreigt te ontstaan niet zomaar opvangen, zeker nu niet. Het betekent ook dat geld vanuit Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat alleen door matching naar Brabant komt, eveneens wegvalt. De coalitie gaat met deze nieuwe koers volledig voorbij aan de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse samenleving, aan de kwaliteit van het leven, aan het onderwijs en aan het werk- en vestigingsklimaat van de provincie. Op natuur, ondergebracht bij CDA-landbouwgedeputeerde Elies Lemkes, wordt eveneens zwaar bezuinigd.

Tijd voor actie!

We moeten nu onze gezamenlijke stem verheffen. Daar hebben we jullie hard bij nodig. Deel onze nieuwsbrief/social media bericht/nieuwsbericht of je eigen statement, video, beeld, brief of hartenkreet via social media en laat je horen. De Kunst van Brabant voert actief actie en verenigt leden en anderen die zich met de cultuursector verbonden voelen. Lees in hun nieuwsbrief hoe je je steentje bij kunt dragen.