#IKWILWELCULTUUR - schippersenvangucht.com

#IKWILWELCULTUUR

De nieuwe coalitie in de provincie Brabant kondigt een afbouw van o.a. cultuursubsidies aan. Wegvallen van provinciale gelden betekent een serieuze bedreiging voor makers, artiesten, festivals, theaters (en al hun bezoekers!), musea en cultuureducatie en -participatie. Tijd voor actie!

Begin mei heeft het nieuwe provinciale bestuur, bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant, het bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ gepresenteerd. Ze zijn o.a. van plan om cultuur als provinciale kerntaak af te bouwen, dan wel in elk geval fors te verkleinen.

De eerste slag na actie en protest

Het culturele veld sprong massaal op de barricaden en uitte hun ongenoegen via verschillende kanalen. Zo lanceerde Schippers&VanGucht in samenwerking met Florain Verheijnen de slogan #ikwilwelcultuur, die breed werd opgepikt door de sector. Daarnaast blokkeerde de vereniging de Kunst van Brabant de entree van het Provinciehuis op een theatrale wijze bij installatie van het nieuwe college. Met een grote berg theaterstoelen uit diverse theaters – alsof ze door een shovel mij elkaar zijn geschoven – schetsten ze een metafoor voor wat het culturele veld te wachten staat als de voorgenomen plannen worden doorgevoerd.

De boosheid over het bestuursakkoord heeft al een eerste effect gehad: tijdens de Statenvergadering werd de portefeuille ‘Vrije Tijd’, op initiatief van de coalitiepartijen, omgedoopt tot ‘Vrije Tijd, Cultuur en Sport’. De motie om na 2023 de afspraken met het Rijk en de Brabantse steden over de meerjarensubsidies 2021-2024 te respecteren werd echter verworpen. Hoewel VVD en CDA zeggen dat de provincie blijft investeren in kunst en cultuur, wil de coalitie de handen vrijhouden om in 2023 grote bezuinigingen door te voeren. De acties gaan dus door.

#IKWILWELCULTUUR

We moeten nu onze gezamenlijke stem verheffen. Daar hebben we jullie hard bij nodig. Wat kun jij doen?

  • Ondersteun de actie voor het behoud van cultuur in Brabant en teken de PETITIE!
  • Deel onze afbeelding ‘Provinciebestuur Noord-Brabant: verspeel mijn toekomst niet! #IKWILWELCULTUUR’. Download ‘m HIER!
  • Deel onze social media berichten/nieuwsbrief/nieuwsbericht/deze pagina of je eigen statement, video, beeld, brief of hartenkreet via social media met #ikwilwelcultuur en laat je horen!
  • Voeg een #ikwilwelcultuur-kader toe aan je profielfoto op Facebook. Klik op je profielfoto en klik op ‘kader aanpassen’. Je ziet een reeks kaders waar je uit kunt kiezen. Deze staat waarschijnlijk hoog bovenaan. Kom je er niet uit? Mail naar publiciteit@schippersenvangucht.com, we helpen je graag!
  • Er is inmiddels een speciale website gelanceerd:  #ikwilwelcultuur.nl. Daar vind je veel reacties en opinies, en je kunt er materiaal downloaden om de campagne #ikwilwelcultuur mee uit te dragen.
  • Volg de social media kanalen van #ikwilwelcultuur en deel de berichten! Check Facebook, Instagram, LinkedIn
2 (2)
WhatsApp Image 2020-05-15 at 17.10.15

Waarom luiden we de noodklok in de provincie Noord-Brabant?

Wegvallen van provinciale gelden betekent een serieuze bedreiging voor makers, artiesten, festivals, theaters (en al hun bezoekers!), musea en cultuureducatie en -participatie. Als we het goed interpreteren wordt er per volgend jaar al bezuinigd, per 2023 nog meer en worden de door de provincie gesubsidieerde instellingen nu al gewaarschuwd “zich voor te bereiden op een geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties, richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023.”

Gemeenten kunnen het gat dat dreigt te ontstaan niet zomaar opvangen, zeker nu niet. Het betekent ook dat geld vanuit Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat alleen door matching naar Brabant komt, eveneens wegvalt. De coalitie gaat met deze nieuwe koers volledig voorbij aan de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse samenleving, aan de kwaliteit van het leven, aan het onderwijs en aan het werk- en vestigingsklimaat van de provincie. Op natuur, ondergebracht bij CDA-landbouwgedeputeerde Elies Lemkes, wordt eveneens zwaar bezuinigd.