Radman - schippersenvangucht.com

Radman

Een origineel avontuur voor de hele familie in een 18 meter hoog reuzenrad. Stap in, draai mee met Radman en kijk om je heen alsof je de wereld voor het eerst ziet.

Ik zie veel, dus ik weet veel.
ik zie veel, maar ik hoor nog meer.
Er zijn zoveel verhalen als je ze wil zien. Of horen.
En alles hangt aan alles vast.
Niets draait op zichzelf.
Ik ook niet.

Schippers&VanGucht en Het Zuidelijk Toneel slaan de handen ineen en brengen Radman: een unieke muzikale theaterbeleving voor iedereen, van jong tot oud, van cultuurliefhebber tot kermisfanaat, met als decor jouw eigen stad. Een theaterinstallatie mét de gewenste afstand van 1,5 meter.

Sssst! Stil nu. Luister eens. Hoor je de stad zuchten?

In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar het verhaal van Radman. Hij torent door zijn lengte boven alles en iedereen uit, waardoor hij een geweldig overzicht heeft. Radman hoort en ziet alles, ook de dingen en mensen die voor ons vaak onopgemerkt blijven. Hij fluistert je tijdens het ritje de geheimen van boven en beneden in het oor. Want wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat met die gekke naam elke ochtend? Wat is er aan de hand met de bomen in het parkje om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk?

Met de klanken van The Colorist Orchestra en de warme stem van de Belgische acteur Jan Bijvoet die het verhaal, geschreven door Gerda Dendooven, vertelt, is een ritje in een reuzenrad nog nooit zo bijzonder geweest. Samen met een draaimolen en andere theatrale activiteiten vormen ze een bijzondere opening van het theaterseizoen. De ronddraaiende belevenis staat in september en oktober op de stoep van een aantal schouwburgen.

Mr. Ferris

An original adventure for the whole family in an 18-metre-high Ferris wheel. Get on board, spin along with Radman and look around you as if you were seeing the world for the first time.

 

I see many things so I know a lot.
I see many things, but I hear even more.
There are so many stories if you wish to see them. Or hear them.
Everything is connected with everything.
Nothing runs on its own. Neither do I.

Schippers&VanGucht and Het Zuidelijk Toneel join forces to bring Ferrisman: a unique musical theatre experience for everyone, from young to old, from culture buffs to fairground fans, with your own city as the backdrop. A theatre installation with the desired distance of 1.5 metres.

Shush! Be quiet. Listen. Do you hear the city sigh?

In an 18-metre-high Ferris wheel, you listen to Ferrisman’s story with headphones on. Because of his height, he towers above everything and everyone, giving him a great overview. Ferrisman hears and sees everything, including the things and people that often go unnoticed by us. During the ride, he whispers the secrets from above and below in your ear. What does the lady at number 60 in the street with the strange name do every morning? What is going on with the trees in the park around the corner? And what do clouds actually taste like?

With the sounds of The Colorist Orchestra and the warm voice of Belgian actor Jan Bijvoet telling the story written by Gerda Dendooven, a ride on a Ferris wheel has never been so special. Together with a merry-go-round and other theatrical activities, they form a special opening to the theatre season. The revolving experience will be on the doorstep of a number of theatres throughout September and October.

960-_CW36358-min
Radman

Coronaproof

Je koopt een ticket per gondel voor een bepaald tijdslot (per half uur) en voor maximaal 4 personen. Met 3 of meer personen mag je enkel bij elkaar in de gondel stappen als je uit hetzelfde huishouden komt. Als je met 2 personen een ticket koopt hoef je niet uit hetzelfde huishouden te komen. Omdat Radman ronddraait is de instaptijd voor iedere gondel uniek, waardoor je niet met veel mensen tegelijk in de rij hoeft te wachten. De gondels en koptelefoons worden gedurende de dag goed gereinigd.

Iedereen is welkom

Een ritje in een reuzenrad is op zichzelf al een leuke beleving voor iedereen, daarom is Radman toegankelijk voor alle leeftijden. Van de theatrale beleving krijgen kinderen vanaf 4 jaar al iets mee. Het verhaal is voor kinderen vanaf 7 jaar echt goed te volgen. Voor de kleintjes onder de 4 jaar is het ‘gewoon’ een spannend ritje in een reuzenrad, maar ook dat is hartstikke leuk! Kinderen onder de 1.20 meter mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het reuzenrad in.

Coproductie

Het Zuidelijk Toneel kwam met het idee van een veilige theaterbeleving in een reuzenrad. Zij vroegen Schippers&VanGucht – vanwege hun vindingrijke theatrale installaties en ongewone publieksopstellingen – om het voorstellingsconcept uit te denken. Het resultaat: Radman.
Schippers&VanGucht en HZT werkten al eerder samen. In 2018 ging de bijzondere coproductie Warnet in première op Theaterfestival Boulevard.

Coronaproof

You buy a ticket per gondola for a certain time slot (per half hour) and for a maximum of 3 adults or a family of 4. You can only enter the gondola with 3 or more people if you are from the same household. If you buy a ticket for 2 people you do not have to be from the same household. Because Ferrisman rotates, the boarding time is unique for each gondola, so you do not have to wait in line with many people. The gondolas and headsets are cleaned thoroughly throughout the day.

Everyone is welcome

A ride on a Ferris wheel is in itself a fun experience for everyone, which is why Ferrisman is accessible to all ages. Children as young as 4 years old can already experience an aspect of the theatrical experience. The story is easy to follow for children aged 7 and over. For children under 4, it is ‘just’ an exciting ride in a Ferris wheel, but that is also great fun! Children under 1.20 metres are only allowed in the Ferris wheel if accompanied by an adult.

Co-production

Het Zuidelijk Toneel conceived the idea of a safe theatrical experience in a Ferris wheel. They asked Schippers&VanGucht – because of their inventive theatrical installations and unusual audience arrangements – to work out the performance concept. The result: Ferrisman.

Interview

In juni verscheen op Theaterkrant.nl een mooi interview met Schippers&VanGucht en Het Zuidelijk Toneel over Radman. Lees het HIER. 

Recensies

‘Zorgt een ritje in een reuzenrad normaal gesproken al voor verwondering, nu is dat extra bevreemdend en bezie je de stad vanuit een geheel ander perspectief.
Radman is magisch coronaproof ‘theater’ zonder acteurs. Al ga je ook daar aan twijfelen: die mannen daar boven, op dat hoogste flatbalkon, zijn dat niet gewoon acteurs?’ Eindhovens dagblad

‘De poëtische tekst van Gerda Dendooven volgt de dynamiek van het draaiende rad: het voortdurend dalen en stijgen resoneert met de monoloog die voortdurend in- en uitzoomt op het leven in de stad. Daardoor wordt treffend inzichtelijk hoe een stad niet zo zeer een geheel is, maar bestaat uit miljoenen losse onderdelen die het bekijken en het bevragen waard zijn.’ NRC

‘Leuk zijn de theatrale ingrepen in de omgeving die je vanuit de hoogte ineens kan zien, zoals de petjes en hoeden in de boom, een lange opblaas-man of een aan ballonnen vliegende rollator. En horen andere opmerkelijke dingen (een meisje dat sierlijk met haar armen vliegend over de stoep rent bijvoorbeeld) nou wel of niet bij de voorstelling?’ Theaterkrant

‘Het resultaat is de ronddraaiende theatrale belevenis Radman, een meditatief moment in de stadsdrukte. Noem het een sprookje, een mijmering met maatschappelijke relevantie, een zen-moment, een warme deken of gewoon alleen maar leuk’ Brabantcultureel

Concept & productie Schippers&VanGucht en Het Zuidelijk Toneel
Tekst Gerda Dendooven
Compositie The Colorist Orchestra
Stem Jan Bijvoet
Foto’s Wannes Cré

Concept & production Ferrisman (original title ‘Radman’) : Schippers&VanGucht and Het Zuidelijk Toneel

  • Text : Gerda Dendooven
  • Composition : The Colourist Orchestra
  • Voice : Jan Bijvoet
  • English translation : Andrew Van Ostade