SCHIPPERS&VANGUCHT DE - schippersenvangucht.com

SCHIPPERS&VANGUCHT DE

In september 2012 wonnen zij met hun voorstelling Huis de jeugdtheaterprijs de Gouden Krekel in de categorie meest indrukwekkende podiumprestatie. In 2013 ontvingen Schippers&VanGucht het Wim Bary Stipendium van het Prins Bernard Cultuurfonds voor hun veelbelovend oeuvre. In de categorie ‘Meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater’ ontving actrice Janne Desmet in 2018 een Gouden Krekel voor haar performance in onze voorstelling Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten.

Creatief bureau

Schippers&VanGucht noemt zichzelf een creatief bureau in plaats van theatergezelschap. Hoezeer onze basis ook in het theater ligt, in het creatieve proces treden we net zo goed buiten de theatrale kaders. Onze visie berust op het gegeven dat kunst gevoed wordt door de werkelijkheid en dat de werkelijkheid evenzeer gevoed wordt door de kunst. We plaatsen onze theatrale installaties, portretten en interventies terug in het landschap, in de straat en op ongewone locaties. We stellen de geldende theatrale regels buiten werking. Dit levert grote artistieke flexibiliteit op. Schippers en van Gucht maken theater voor de jeugd, maar we vinden zelf dat de voorstellingen aansprekend zijn voor alle leeftijden. Vanuit die kijk maken we beeldende vertellingen die zich niet beperken tot één doelgroep.

IVBOJ 7
Warnet_Schippers&VanGucht_Scenefoto 7_foto Wannes Cré

Rebellie en ontregeling

We willen het publiek op een andere manier laten kijken naar hun omgeving en de mensen die daarin leven. We hebben een voorkeur voor monologen; voor karakters die zich ondanks alles proberen te verhouden tot de rest van de wereld. We herkennen de neiging naar rebellie en ontregeling in ieder mens; deze drang biedt het personage (én het publiek) een uitweg aan het onontkoombare. Met ogenschijnlijk kleine, voor iedereen herkenbare verhalen, snijden we grote thema’s aan.

Ongewone publieksopstellingen

De theatrale portretten worden verteld in een opvallend vormgegeven wereld, op bijzondere locaties en binnen speciaal voor dit verhaal ontworpen installaties. Ongewone publieksopstellingen bepalen direct de manier van kijken, waardoor passief toeschouwen onmogelijk wordt en verandert in meeleven. De sterke scenografie is een middel dat het uiteindelijke doel kracht bij zet: een intieme ontmoeting. We willen met onze creaties in de eerste plaats het hart raken. Onze voorstellingen kunt u in Nederland boeken bij Stip Theaterproducties, en in België bij Collage.